Politica de confidențialitate

Cine suntem

Prezenta politică de confidențialitate oferă informații privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea către terți a datelor cu caracter personal de către TECNOSERVICE EQUIPMENT S.R.L., o societate înființată în conformitate cu legislația română, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5811/1999, având sediul social în București, Sectorul 1, Str. Ing. Zablovschi, Nr.33, cod postal 011311, România, cod unic de înregistrare 11906663, e-mail office@tecnos.ro, telefon +40213168857, fax +40213168677 (denumită în continuare "Tecnoservice").

Ce sunt datele cu caracter personal

Prin „date personale” se denumesc informatiile unice individuale privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”), referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal, IP sau numar de telefon, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Protecția datelor dvs. cu caracter personal (denumite în continuare "Date") este importantă pentru noi, astfel că protecția datelor și a confidențialității dvs. reprezintă o prioritate pentru noi.

Care este scopul colectarii datelor si cum folosim informatiile tale personale

Utilizarea site-ul nostru poate fi facuta fără să dezvăluiți datele dvs. cu caracter personal. 

Datele vor fi colectate si utilizate pentru următoarele scopuri de prelucrare:
  1. Prospectare, prin colectarea şi prelucrarea informaţiilor din surse publice despre potenţiali clienţi şi furnizori de bunuri şi servicii în domeniul de activitate al Tecnoservice (temeiul legitim al prelucrării fiind interesul legitim al Tecnoservice în calitate de operator de date cu caracter personal);
  2. Ofertare, anterior încheierii unor contracte comerciale, în scopul verificării şi aprobării potenţialilor parteneri contractuali: clienţi, furnizori de bunuri şi servicii şi parteneri (temeiul legitim al prelucrării fiind atat pentru luarea măsurilor necesare anterior încheierii unui contract, cât şi interesul legitim al Tecnoservice în calitate de operator de date cu caracter personal pentru diminuarea riscurilor de contractare);
  3. Indeplinirea obligaţiilor legale, în vederea întocmirii documentelor financiar-contabile, raportare către autorităţi publice şi audit intern (inclusiv pentru indeplinirea obligaţiilor de adoptare a oricăror măsuri de prevenire şi combatere a operaţiunilor de spălarea banilor sau de finanţare a actelor de terorism);
  4. Incheierea și executare unor contracte comerciale, inclusiv pentru transmiterea oricăror comunicari legate de derularea contractului:
    • datele cu caracter personal ale reprezentanţilor legali/ administratorilor şi  persoanelor de contact (angajaţi sau colaboratori) desemnate pentru executarea contractului aparţinand partenerului contractual;
  5. Transmiterea oricăror comunicari comerciale/invitaţii de colaborare pe proiectele Tecnoservice, pentru luarea măsurilor necesare anterior încheierii unui contract
  6. Analiza şi raspunsul la cererile/solicitările primite de Tecnoservice;
Datele dvs. vor fi utilizate exclusiv în Scopurile Prelucrării pentru care au fost colectate inițial. Datele pot fi prelucrate pentru un scop legal,  altul decât Scopurile Prelucrării doar în măsura în care acest scop este corelat Scopurilor Prelucrării.

Politica noastră este aceea de a nu dezvălui, partaja sau pune la dispoziţie datele unor terți.

Totusi, este posibil sa dezvaluim informatiile tale catre urmatoarele entitati:

Furnizori de servicii. Putem dezvalui informatiile tale altor companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, cum ar fi companiile care se ocupa de mentenanta website-ului sau care trimit e-mailuri in numele nostru sau companii subcontractoare de servicii. Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Aceste entitati au o capacitate limitata de a utiliza informatiile tale in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii;

In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatiile tertilor carora consimtiti sau solicitati sa efectuam o asemenea dezvaluire.

Asistență

Puteți solicita asistență sau ne puteți adresa orice întrebări, comentarii, sugestii sau probleme privind site-ul, produsele şi serviciile Tecnoservice sau cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin contactarea Tecnoservice la adresa dedicata dataprotection-office@tecnos.ro care se găseste sub secțiunea "Contact" de pe site. Vă rugăm să ne oferiți cât mai multe detalii pentru a vă putea răspunde solicitării (cum ar fi numele complet, numărul de telefon și adresa de e-mail). Datele dvs. vor fi utilizate în mod exclusiv în scopul analizării solicitării dvs. și, în cazul în care este acceptată de către Tecnoservice, pentru luarea tuturor măsurilor necesare în vederea oferirii unui răspuns la o astfel de solicitare.

Refuzul de a furniza aceste detalii ne poate împiedica să analizăm sau să răspundem solicitării dvs.

Securitatea datelor

Tecnoservice a luat măsurile organizatorice și tehnice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat pentru reducerea riscurilor prelucrării, în special împotriva distrugerii, pierderii, alterării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, voit sau accidental, la datele cu caracter personal. Veți fi notificat în cazul încălcării securității datelor, într-o perioadă de timp rezonabilă după descoperirea încălcării, cu excepția cazului în care un organism sau organ al statului stabilește că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar putea pune în pericol siguranța națională. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor organismului sau organului competent. Vă vom răspunde în mod prompt nelămuririlor privind încălcarea securității datelor.

Ce drepturi aveti ca persoana vizata

Conform reglementărilor privind prelucrarea datelor datelor în vigoare, aveți dreptul de a obține confirmarea Tecnoservice (fără niciun cost, în limita unei solicitări pe an) cu privire la prelucrarea datele dvs. și, dacă este cazul, de a accesa datele și următoarele informații: scopul prelucrării, datele implicate, destinatarii datelor, perioada de stocare, drepturile dvs. conform reglementărilor privind protecția datelor și sursa datelor (în cazul în care nu ați furnizat dvs. datele către Tecnoservice).

De asemenea, aveți dreptul de a obține de la Tecnoservice, fără întârziere, rectificarea datelor incorecte. Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării numai dacă toate condițiile pentru o astfel de operațiune sunt îndeplinite în conformitate cu legislația aplicabilă.

Aveți dreptul la portabilitatea datelor (să primiți datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat frecvent și care poate fi citit de un computer și să le transmiteți altui operator) și dreptul de a vă opune, pe motive referitoare la situația dvs., în orice moment  pentru prelucrarea datelor dvs. personale.

Cu excepția cazului în care prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, aveți dreptul să nu fiți supus deciziei bazate doar pe prelucrarea automată, inclusiv elaborarea de profiluri, care produc efecte legale care vă privesc sau care vă afectează în mod semnificativ.

Aveti dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere(www. dataprotection.ro)

Vă puteți exercita drepturile  în mod liber, oricând, prin cerere scrisă și datată transmisă la sediul Tecnoservice din București, Sectorul 1, Str. Ing. Zablovschi, Nr.33, cod postal, România, sau prin e-mail la dataprotection-office@tecnos.ro însoțită de dovada identității.

Vă rugăm să ne contactați imediat în cazul în care considerați că datele dvs. personale au fost furnizate fără consimțământ.

Modificări

Prezenta Politică de confidențialitate poate fi modificată, orice modificare va intra în vigoare imediat după publicarea pe site-ul nostru.

Contact

În cazul în care aveți întrebări suplimentare despre modul în care prelucrăm informațiile personale, sau dacă doriți să exercitați vreunul dintre drepturi în baza prezentei politici, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind următoarele date de contact:

Pentru e-mail: dataprotection-office@tecnos.ro

În scris: București, Sectorul 1, Str. Ing. Zablovschi, Nr.33, cod postal 011311, România

Cererile pentru accesul, corectarea, restricția sau ștergerea prelucrării trebuie să fie făcute în scris, iar noi ne vom asigura că sunt luate toate măsurile adecvate pentru soluţionarea cererii dvs. fără întârziere și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Răspunsul va fi transmis prin mijloace electronice, cu excepția cazului în care solicitați altfel, în scris.
Produse