Kit de experimentare Smart Grid

Kit de experimentare Smart Grid

Creșterea ponderii energiei regenerabile în masa totală de energie produsă, cum este energia cu panouri fotovoltaice sau cea produsă de vânt, presupune o nouă abordare în gestionare rețelelor și a balasarii metodelor de producere a acesteia.
Kitul Leybold STE „Smart Grid” oferă experimente ca:
– Experimente de bază privind domeniul fotovoltaic
– Experimente de bază privind energia eoliana
– Experimente de bază privind sistemele de stocare a energiei
– Alimentarea mixtă a clădirilor
– Experimente-scenariu (fluctuații de putere, schimbări de sarcină, dependența de vreme)
Fisa Tehnica Vezi Catalog

Informații suplimentare

Partener