NANOPHOX

NANOPHOX Sympatec | Analiza dimensiunii nanoparticulelor în suspensii opace

În general, preluarea intensității luminii difuze date de particulele aflate în mișcare termică este făcută pentru a caracteriza nanoparticulele (Principul DLS). NANOPHOX folosește principiul PCCS (Photon Cross-Correlation Spectroscopy) ce permite analiză mărimii nanoparticulelor de înaltă rezoluție în suspensii și emulsii cu concentrație ridicată, variind de la 0.5 nm la 10000 nm, cu o pregătire minimă a probei. Dimensiunea nanoparticulelor, distribuția dimensiunilor și polidispersitatea sunt analizate în mod fiabil prin această metodă de dispersie dinamică a luminii.


Aplicarea tehnologiei de corelare încrucișată permite calcularea distribuției dimensiunii particulelor prin eliminarea efectului de împrăștiere multiplă. Amplitudinea funcției de corelare încrucișată, care depinde de împrăștierea multiplă, oferă măsurarea directă a modificărilor numărului și dimensiunii particulelor. Diferențierea măsurătorilor comportamentului de aglomerare și de sedimentare, precum și a efectelor speciale, cum ar fi interacțiunea particulă-particulă și schimbările în vâscozitatea probelor de concentrație ridicată devin astfel posibil de efectuat.
Nanophox este ideal pentru cercetare și dezvoltare, precum și pentru controlul calității în industrie. Aplicațiile tipice cuprind suspensii și emulsii de polimeri, emulsii farmaceutice, cerneluri și cercetări privind nanomaterialele în general.
Caracteristici și aplicații:

  • Distribuția dimensiunii particulelor, precum și comportamentul de stabilitate
  • Pentru nanoparticule în suspensii și emulsii tulburi
  • Pentru analize în laboratoare de cercetare, dezvoltare sau calitate
  • Metodă sigură pentru măsurarea intervalului de la 0.5 la 10000 nm
  • Concentrația probelor de la 0.0001% vol la aprox. 20% vol
  • Caracterizarea particulelor independente de concentrație prin eliminarea efectelor multiple de împrăștiere
  • Reducerea erorilor de pregătire a probelor
  • Insensibil la contaminarea probelor
  • Sensibilitate ridicată pentru modificările în dimensiune și măsurarea distribuțiilor bimodale
  • Metodă de măsurare în stare solidă pentru observarea in situ a modificărilor în stabilitate sau mărime (ex: procese de creștere și cristalizare)

Fisa Tehnica Vezi Catalog

Informații suplimentare

Partener