Unitate de extracție automată a bitumului și a lianților bituminoși

Unitate de extracție automată a bitumului și a lianților bituminoși Matest

Echipamentul este în conformitate cu specificațiile standardului EN 12697-1 și se folosește pentru analiza mixturilor bituminoase, utilizând ca solvent percloretilena (PCE) sau tetracloretilena (fiind clasificate drept substanțe necangerigene R40), pentru determinarea cantitativă a liantului și bitumului conținut în probele de asfalt și amestecul cald de mixtură.
Echipamentul efectuează într-un singur ciclu automat

 • spălarea, dezagregarea și separarea amestecului bituminos
 • separarea filerului din soluția formată din solvent, bitum și filer
 • recuperarea și distilarea solventului permițând reutilizarea acestuia.

Echipamentul este format din:

 • Unitate electromagnetică de sitare, asigurând o acțiune dublă de vibrare (vertical/rotational) de înaltă calitate, cu capac de pulverizare a solventului pentru spălarea și dezagregarea probei
 • Centrifuga de filler, cu debit continuu, cu o viteză de rotație de 11000 rpm, capacitatea de aprox. 400 g.
 • Unitate de recuperare a solventului, având o capacitate de 50 L/h, echipată cu un sistem de răcire cu pornire/oprire automată a procesului de distilare
 • Panou de control separat care permite programarea funcțiilor într-un sistem automatizat; este posibilă și operarea manuală

Centrifuga de separare a amestucului mineral este furnizată cu următoarele accesorii:

 • Două vase din oțel inoxidabil, diametrul 120 mm
 • Patru site din oțel inoxiabil, diametrul 200 mm, și ochiuri de 0.063 – 0.250 – 0.800 – 2 mm
 • Rama pentru sita pentru îmbunătățirea capacității primei site, diametrul 200 mm
 • Set de inele garnituri ”O” pentru site.
 • Un ciclu complet de extracție este efectuat în aproximativ 25 de min, iar cantitatea maximă de mixtură per extracție este de 3500g.

Fisa Tehnica Vezi Catalog

Informații suplimentare

Partener